تبلیغات


 «سیّد بن طاووس (رحمة الله) » در كتاب «جمال الاُسبوع» مینویسد، مرحوم «صدوق» روایتى نقل مى كند كه خلاصه اش چنین است:

 

در زمانیكه حضرت امام هادى(علیه السلام) در «سامرّا» تحت نظر و مراقبت شدید مأموران متوكّل عبّاسى قرار داشتند،

یكى از یارانش با استفاده از اعتقادات ولایى یكى از مأموران، به خدمتش شرفیاب مى شود و از جمله سؤالاتى كه مى كند،

سؤال از تفسیر این حدیث است كه از پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) نقل شده است كه فرمود :

 

«لا تُعادُوا الاْیّامَ فَتُعادیكُم»

با روزها دشمنى نكنید !

كه آنها نیز با شما دشمنى مى كنند!


 

 فرمود: آرى مراد از ایّام (روزها) ما هستیم

مادامى كه آسمانها و زمین برپاست.

 

پس شنبه نام رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) است،

یكشنبه نام امیر مؤمنان(علیه السلام) و

دوشنبه نام حسن و حسین(علیهما السلام) و

سه شنبه نام على بن الحسین و محمّد بن على و جعفر بن محمّد(علیهم السلام)

و چهارشنبه نام موسى بن جعفر و على بن موسى و محمّد بن على و من (على بن محمّد(علیهم السلام))

و پنج شنبه نام فرزندم حسن(علیه السلام)

و جمعه نام فرزند فرزندم (حجّة بن الحسن(علیه السلام)) است، كسیكه طرفداران حق، سرانجام گرد او جمع مى شوند.

 

سپس فرمود: این است معناى ایّام، پس با آنها در دنیا دشمنى مكنید كه آنها در آخرت با شما دشمنى مى كنند.

 

آنگاه فرمود: خداحافظى كن و از خانه خارج شو كه بر تو ایمن نیستم.(1)

 

آنگاه «سیّد بن طاووس» این روایت را به سند دیگرى از «قطب راوندى» نقل مى كند،(2) سپس براى هر یك از آن بزرگواران در روز مخصوص خودش زیارتى نقل مى كند .

 


1. جمال الاسبوع، صفحه 25.
2. همان مدرك، صفحه 27.